icon info Brusselsesteenweg 399 - 2800 Mechelen dicht bij Zemst en Hofstade - TEL 015 41 29 39 - GSM 0477 20 12 97

Wetgeving sterilisatie/castratie en chippen katten

Sinds 1 september 2014 is het verplicht om elk kitten dat verkocht of weggegeven wordt, te identificeren en steriliseren. Vanaf 1 januari 2016 is deze maatregel uitgebreid naar elke nieuwe kat. Elke ‘nieuwe’ kat wil zeggen, elke kat die vanaf 1 januari geboren, weggegeven of geadopteerd wordt.

Een belangrijk en veel besproken deel van de wetgeving is de verplichte sterilisatie of castratie van de kat. Dit houdt in dat elk kitten voor verkoop of adoptie moet gesteriliseerd zijn. Meestal gebeurt dit dus op erg jonge leeftijd (tussen 10 en 16 weken). Een ingreep op deze leeftijd brengt geen nadelige effecten met zich mee indien de anesthesie aangepast wordt aan de leeftijd en de gezondheidstoestand van uw dier. Vaak wordt ook gezien dat de recovery op deze leeftijd opmerkelijk korter is.

Waarom werd deze wetgeving ingevoerd?

De wetgeving is onderdeel van het meerjarig kattenplan van de overheid met als bedoeling de zwerfkattenpopulatie zo veel mogelijk in te dijken. Het eerste onderdeel bestond uit de verplichte identificatie van alle katten die binnengebracht werden in het asiel. Dit plan is al in werking sinds september 2013. De volgende stap was de verplichte identificatie en sterilisatie van elke geadopteerde kat bij fokkers, asielen en particulieren vanaf 1 september 2014. Dit is de laatste stap om de zwerfkattenpopulatie te verminderen. Vanaf 1 januari zou het dus moeten mogelijk zijn om van elke kat de eigenaar terug te vinden, zoals dit nu ook al het geval is voor honden.

Door de identificatie en registratie bent u zeker dat uw kat terug bij u terecht komt wanneer hij of zij teruggevonden wordt. Wanneer je kat verloren loopt en in een asiel of bij de dierenarts wordt binnen gebracht, kunnen uw gegevens gemakkelijk worden afgelezen. Zo wordt u ook onmiddellijk gecontacteerd.

De sterilisatie zorgt voor een vermindering van de zwerfkattenpopulatie. Elke niet gesteriliseerde kattin kan per jaar tot 8 (!) kittens krijgen. Veel van deze kittens hebben geen overlevingskans of komen in het asiel terecht. Door uw verantwoordelijkheid te nemen als eigenaar, geeft u elke kat de kans op een volwaardig leven.

Daarnaast zorgt een sterilisatie of castratie ook voor dat uw kat veel minder kans loopt op een aantal zeer infectieuze aandoeningen. Zo zien we bijvoorbeeld veel meer kattenaids en kattenleukemie bij katten die niet gesteriliseerd zijn. Daarnaast loopt een niet gesteriliseerde kattin een grotere kans op baarmoederontsteking en melkkliertumoren.

Door de identificatie en registratie bent u zeker dat uw kat terug bij u terecht komt wanneer hij of zij teruggevonden wordt. Wanneer je kat verloren loopt en in een asiel of bij de dierenarts wordt binnen gebracht, kunnen uw gegevens gemakkelijk worden afgelezen. Zo wordt u ook onmiddellijk gecontacteerd.

De sterilisatie zorgt voor een vermindering van de zwerfkattenpopulatie. Elke niet gesteriliseerde kattin kan per jaar tot 8 (!) kittens krijgen. Veel van deze kittens hebben geen overlevingskans of komen in het asiel terecht. Door uw verantwoordelijkheid te nemen als eigenaar, geeft u elke kat de kans op een volwaardig leven.

Wat zijn de voordelen?

Door de identificatie en registratie bent u zeker dat uw kat terug bij u terecht komt wanneer hij of zij teruggevonden wordt. Wanneer je kat verloren loopt en in een asiel of bij de dierenarts wordt binnen gebracht, kunnen uw gegevens gemakkelijk worden afgelezen. Zo wordt u ook onmiddellijk gecontacteerd.

Zijn er ook nadelen?

Eén van de grootste nadelen is voor vele mensen de kostprijs. Hierbij moet u in gedachten houden dat de kosten die verbonden zijn aan de verplichte identificatie en sterilisatie altijd eenmalig zijn. Eigenlijk gaat u dus op dat moment een langdurige investering aan. Gesteriliseerde katten lopen minder kans op besmettelijke ziekten en zwerven meestal minder ver, dus bespaart u op langere termijn aan (dierenarts)kosten. Indien u weet dat een kat 15 tot 20 jaar oud kan worden, kan u ook gemakkelijk de kost per jaar uitrekenen.

Vaak wordt ook gedacht aan de risico’s die verbonden zijn met de vroegsterilisatie van kittens. Gezien het kattenplan voor asielen al meerdere jaren van kracht is, hebben de meeste dierenartsen al geruime tijd ervaring met de ingreep op deze jonge leeftijd. De vroegsterilisatie wordt in de VS al ruim 15 jaar uitgevoerd en verschillende studies hebben uitgewezen dat er geen grotere nadelen verbonden zijn aan een sterilisatie op vroege leeftijd dan op de gemiddelde leeftijd van 6 maanden. Het risico is bijgevolg miniem.

De kat kan na sterilisatie wel wat dikker worden, maar dit kan voorkomen worden door de kat na de operatie light-dieet of neutered cat dieet te geven.

Zal de huiskat dan niet uitsterven?

Tegenstanders van het kattenplan halen vaak aan dat deze maatregel op lange termijn zal zorgen voor het uitsterven van de gewone kat en het in de hand werken van broodfok in cattery’s. Door de toenemende controle op fokkers van zowel honden als katten en de grote druk van Europa om de broodfokproblematiek aan te pakken, zou dit gevaar miniem moeten zijn. Ook is het zo dat één kattin op één jaar tijd 8 kittens kan krijgen. Gezien het lange tijd zal duren voor de huidige kattenpopulatie volledig is aangepakt, is de kans dat de gewone huiskat zal uitsterven zo goed als onbestaande. Toch is het belangrijk dat u bij de aankoop of adoptie van elk dier u voldoende informeert over de achtergrond van de kat (of hond).

En wat met de controle?

Elke wetgeving is maar zo sterk als de controle op de uitvoering ervan. Hoewel asielen en fokkers al vaker worden gecontroleerd op de naleving van de wetgeving, is dit bij particulieren natuurlijk veel moeilijker. De voornaamste verantwoordelijkheid wordt dan ook doorgeschoven naar de dierenarts en naar de eigenaar zelf. Uw dierenarts kan u daarom steeds wijzen op uw verplichtingen als eigenaar. De beslissing ligt momenteel nog bij de eigenaar zelf.

ADRES & CONTACT

Dierenarts Sara Geerens
Brusselsesteenweg 399
2800 Mechelen dicht bij Zemst en Hofstade
tel. 015 41 29 39
gsm 0477 20 12 97
info@dierenartsgeerens.be

Informatieverplichting
Privacy en cookie beleid

SPREEKUREN

Wij werken momenteel enkel op afspraak

SOCIAL MEDIA

Sara Geerens Facebook